Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2015 14:03, số lượt xem: 325

Tháng chín cờ vui trong gió lộng
Mùng hai pháo khoả chốn Tiên Rồng
Toàn dân kính lễ hưng nòi giống
Đảng bộ trình ngày vẹn núi sông
Độc lập Người vun tươi giấc mộng
Tuyên ngôn Bác đọc thắm mầu hồng
Ba Đình nắng toả ban mầm sống
Hạnh phúc dâng Cha ngát đại đồng...

02-09-2015