Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/06/2022 08:26, số lượt xem: 41

Hạt bụi cũng chính là ta
Mong manh kiếp sống ở ta bà
Ngân hà rộng lớn người thì nhỏ
Bờ biển mênh mông cát lại già
Sinh linh neo dòng trôi mãi
Vạn vật theo lối dạt qua
Mục đích tồn tại đều giá trị
Luân hồi dài ngắn thôi mà…

28-06-2022