Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/08/2022 19:53, số lượt xem: 46

Cánh cửa
Mở ra
Lời hứa
Quá đà…

Cài lại
Chiếc then
Tiếng cãi
Đê hèn…

Câm nén
Chỉ nhìn
Bớt xén
Niềm tin…

Nẫu chín
Tình rồi
Hở - kín
Cũng thôi…

20-08-2022