Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/01/2021 13:03, số lượt xem: 119

Ta đến nơi này một cuối đông
Nii-ga-ta tuyết phủ lạnh lùng
Hàng cây im lìm trưng áo mới
Ngọn gió neo mình chẳng chạy dong...

Nii-ga-ta trắng phủ một dòng
Từ núi cao hay tận dài sông
Khắc nghiệt dầy len vào cuộc sống
Vẫn thấy nụ cười nở từng bông...

Tuyết chào lần cuối với ta không?
Tàn duyên, hết chuyến đã cuối dòng
Ta về để nhớ nơi từng đến
Nii-ga-ta của một cuối đông...

09-01-2021