Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/01/2021 11:07, số lượt xem: 191

Trên mái nhà quá khứ
Tiếng tiêu thương thân chủ say tình
Dài đến độ sáng bình minh…

04-01-2020