Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2015 08:47, số lượt xem: 336

Xuân thì đẹp thía tớ tờ tơ
Thắp ngọn đèn trần mớ mở mơ
Chẳng biết đời thèm không khống khổng
Hay rằng mộng muốn cỡ cờ cơ
Chia cho vợ khổ ti tì tí
Sẻ lại bồ già phở phớ phơ
Thán mãi – vô tình thê thế thể
Đành cầm bút chém thớ thờ thơ…

21-05-2015