Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2015 08:22, số lượt xem: 320

Rời kiệu du thuyền ngoạn cảnh cõi trần
Đẹp quá không ngờ ta lại hồi xuân
Bội phần vui vui…

Dạo chơi khắp nơi đất – nước – mây – trời
Thấy tình người ấm áp đượm thơm phơi
Thơ ơi dậy rồi…

Câu chữ đưa nôi nhẹ nhàng thế thôi
Đừng có sống vội, đừng say cướp lời
Sớm rơi, tàn nhanh…

Sóng vỗ tròng trành tắm đẫm ngày xanh
Thơ cứ nở, nắng gió hoà nhịp thanh
Ngọt lành, đẩy đưa…

Nhịp chèo đều khua như nhắn hẹn thề
Người ở đây chơi đừng có quay về
Mộng kề ngày đêm…

08-04-2015