Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2021 09:35, số lượt xem: 96

Uất ức về gia cảnh của mình
Nhiều người đã lựa chọn không minh
Chê cha cản bước đường quan lộc
Giận mẹ lôi chân lối mộng tình
Cũng bởi người chê gia thế kém
Vì do kẻ phán hạ nhân bình
Nghèo mà oán trách người thân tội
Bất kính buồn đời thật đáng khinh...

02-09-2021