Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/10/2020 11:21, số lượt xem: 117

Ai về Phú Thọ - Việt Trì
Nhớ ngày giỗ Tổ ước ghi mùng mười
Hoà trong triệu triệu lượt người
Dâng hương tưởng nhớ các đời Hùng Vương
Khói nhang hoà quyện tinh sương
Đến khuya đêm thức rạng phương nến đèn
Lễ thiêng, hội rộn lời khen
Văn Lang nước cổ “kim tuyền mệnh thi”...

09/04/2014