Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2015 09:38, số lượt xem: 287

Anh à nỡ bỏ mẹ con em
Để lại tình yêu ngóng lặng thềm
Áo mỏng sương hờn mờ mịt khói
Cung sầu bóng ghẹo huyễn từng đêm…

Anh đi phía đó tủi bên thềm
Thiếp với theo nhìn lệ ướt đêm
Nghẹn nấc âm dương đôi ngả lỡ
Ghì ôm ảo ảnh mỗi phương tìm…

Anh về hướng ấy điếng con tim
Kỉ niệm đòi theo chẳng thể kìm
Chết lặng nơi em dầy bóng tối
Đau buồn gác tía khắc hoàng kim…

22-06-2015