Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/05/2022 17:25, số lượt xem: 40

Nón lá che nghiêng mộng áo dài
Ơ này cô gái nhà ai
Mắt môi lúng liếng như sen nở
Nắng gió đong đưa phải em chài
Làm ta say ngày lại tối
Khiến người mê nay đến mai
Liệu có còn khe cửa hẹp
Cho anh chợp mộng giấc Liêu trai…

29-05-2022