Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2021 10:37, số lượt xem: 106

Tiếng
Chiêng kêu vang
Dòng lệ khàn bật khóc
Chăn gối nồng trách móc niềm riêng...

Nghiêng
Tiếng nấc tình
Cơn gió rình chiếc lá
Non xanh tơ vừa ngã bên hiên...

Trên
Thuyền no gió
Chạy rũ bỏ nơi này
Bến cô liêu thoi thóp đèn dầu...

Đau
Rầu tiếng rế
Dương cầm khẽ kể lể
Xuân lầm lì tái tê nhìn theo....

25/02/2014