Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/12/2015 17:14, số lượt xem: 338

Lạc rang ai muốn giòn lâu
Rang đi, tắt bếp phun mau rượu vào
Đảo đều hết nóng… muối nào
Rắc đi để thử… tớ xào ngó sen
Muốn rằng không bị thâm đen
Một ti nước lã nhớ nghen… trước xào…
Canh mặn thì phải làm sao?
Một lòng trắng trứng gà vào hết thôi
Chú này hút muối tuyệt vời
Đừng làm vỡ nhé toi đời nồi canh
Khoai tây chiên cháy rõ rành
Trước chiên ngâm ở chậu xành muối pha
Ngâm chừng năm phút thôi nha
Kịch ga, kịch lửa… cháy à còn lâu
Nhặt đời đôi chút mèo nhàu
Vun vần thơ kể đừng càu nhàu chi
Biết rồi… khổ lắm… hắt xì
Chớm trời đông lạnh có xì… xí môi…

12-12-2015