Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/01/2018 11:22, số lượt xem: 289

Con tim dường như vô vọng
Đợi chi? Mong ngóng nữa gì
Tình yêu bỏ lửng xuân thì hoài hương…

Sầu một bóng – buồn hong sương
Đây cõi vô thường qua lại
Nhạt phong trần - quanh quẩn mãi… người đông…

Ai có về không?... hướng đó
Nương theo cơn gió nhanh về
Cây đa, giếng nước… hương quê ngọt ngào…

Nghĩ mà thèm – bao lần ước
Muốn một lần được lại thăm
Vườn xanh hoa trái trĩu cành chốn xưa…

Vui cười giọt mưa – hạt nắng
Hầu đời trống vắng tháng năm
Đắng cay đọng lại chỗ nằm âu lo…

Đêm trường, mở to tròng mắt
Dựa tường lay lắt qua canh
Đường trần tạc gốc cây xanh vật đời…

10/01/2018