Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/07/2022 08:38, số lượt xem: 46

Bát nước đổ đi cũng như lời nói
Nghĩ suy trước sau nát nhàu câu hỏi
Vậy mà rồi vẫn mắc lỗi, vì sao?
Uốn lưỡi bảy lần ai đã làm nào?…

Lời nói như lưỡi dao sắc nhọn
Vô tình thôi người khác hứng chọn
Vết thương vô hình đau đớn rồi
Có những tổn thương cả một đời…

Có một số người thích dùng lời nói
Như những cây đinh đâm xuyên kẻ tội
Như những phát súng giòn thật hả hê
Qua thời gian ác mộng cứ kéo về…

Những cây đinh vẫn đóng vào như thế
Những phát súng nổ ròn thay lời kể
Đến một ngày chỉ còn lại đôi tay
Những vết thương không sửa được vương đầy…

Bù đắp đi, bù đắp làm sao nhỉ
Vẫn tồn tại những vết thương máu rỉ
Ta chỉ biết nhìn nào làm được chi
Tự dăn mình cẩn trọng những bước đi…

15-07-2022