Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/10/2022 20:22, số lượt xem: 41

Mưa rơi ướt mộng trong em lỡ
Một chuyến duyên tình với gọi theo
Giọt lệ hoà mưa neo khoé miệng
Hồng trần bạc phận tủi còn đeo…

01/10/2022