Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2015 08:03, số lượt xem: 348

Kỉ niệm hờn rằng nhớ lắm quê
Niềm thương bủa vấy kéo đòi về
Tình yêu thủa nọ lung linh thế
Hạnh phúc xưa kìa ríu rít ghê
Cớ phải rời xa âu số nghiệp?
Đành sao bỏ lại chắc phân nghề?
Đâu lời diễn giải vương bóng lệ
Kỉ niệm hờn rằng nhớ lắm quê...

10-09-2015