Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/09/2017 06:53, số lượt xem: 216

Nàng đi tiếng vẳng tái tê lòng
Ấy thế sao mình vẫn gọi mong
Phía đó xuân vui giường gối mộng
Nơi đây hạ khóc lệ mưa dòng
Thu còn nữa rụng bao nhiêu lá
Lệ vẫn đương tìm khoảng khắc đông
Lặng lẽ thu mình thân hoá đá
Nào đau… để giết giấc mơ hồng…

01-05-2017