Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/01/2021 11:57, số lượt xem: 68

Đêm trường chiếc bóng nhớ người yêu
Giận dỗi sang sông tủi bến chiều
Đón rước môi cười trao nhẫn cưới
Nhầu đau cánh thiệp khắc thơ phiêu...

17/02/2014