Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/11/2021 16:38, số lượt xem: 73

Ngồi đây chẳng biết làm chi cả
Lục tìm giấy bút ta làm thơ
Lúc chưa giấy bút thơ nhiều thế
Giấy bút có rồi thơ trốn đâu
Vò đầu gãi chấy sao không thấy
Nó trốn đâu rồi chẳng chịu ra
Để ta ngồi đây vò đầu mãi
Xác xơ đầu tóc chẳng thấy thơ
Chà chà… làm thơ đâu phải dễ
Chẳng được một câu… vỡ cả đầu…

12/1998