Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/09/2020 07:21, số lượt xem: 232

Nhiều miệng đùa
Nhìn ngon chưa
Làn da mịn
Quả đã chín…

Nhiều mắt nhìn
Ước thầm xin
Điều chắc mẩm
Ăn trái cấm…

Tự nảy mầm
Tôi cũng thầm
Ước điều đó
Thật sự có…

Vài người: ồ…
Người cười bò
Tôi mặc kệ
Đàn ông thế…

Đẹp lại chê
Thật nhiêu khê
Tôi thủ thỉ
Đàn ông nhỉ…

03-09-2020