Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/08/2021 12:14, số lượt xem: 139

Tính toán thật là nhiều
Cân đong đã được nhiêu
Mà chia tay chẳng cưới
Phải đếm lệ nao chiều
Mối hợp hơn theo kiểu
Mồi vừa đấy đúng chiêu
Quay về hờn với trách
Sợ lắm đó tình yêu...

07-08-2021