Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2020 14:31, số lượt xem: 170

Chuyến đò chiều
Ly cà phê
Rơi lệ
Thuyền gặp bến
Xưa
Lặng đưa
Tình yêu đầu
Lầm lỗi.
Em có tội
Em có lỗi anh ơi...
Thời gian trôi
Đi qua đời em
Hai chuyến đò
Sống vội.
Kim tiền cười
Tình yêu đích thực
Rơi...
Bến vẫn nguyên
Phải không?
Bến đợi...
Mặc cảm đời
Mơ...
Giọt đắng
Lại rơi...

27/01/2014