Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/09/2015 17:19, số lượt xem: 340

Buồn cười tớ chẳng có xem anh
Rớt đậu vân vân ắt kẻ thành
Giải trí bây giờ vô thực nhảm
Chương trình mới đó biếu hư danh
Phim trường dựng tượng hoa cả tốc
Viễn cảnh xây người chói quá nhanh
Giám khảo đâm nhau buồn cái bọn
Ai vui mặc kệ túi đô bành...

03-09-2015