Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/06/2018 11:33, số lượt xem: 198

Con đường xưa cũ
Chẳng thấy dấu em
Nỗi buồn khổ chủ
Lặng lẽ buông rèm…

Nhìn xem quê ạ
Em bỏ quê rồi
Nhếch cười băng giá
Hoang hoá quê ơi…

Nhớ lời xưa ấy
Thề hẹn mà chi
Đau buồn gánh lấy
Một lễ vu quy…

Xe đi nặng chuyến
Hằn vết in sâu
Còn gì lưu luyến
Mộng giết tình đầu…

Giọt đau hờn tủi
Xác pháo cười tươi
Bước trong lầm lũi
Quá nửa cuộc đời…

Quá rồi vẫn thấy
Ngày ấy ngọt cay
Con đường vẫn vậy
Hóng… kiếp trả vay…

20/06/2018