Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/08/2021 08:24, số lượt xem: 98

Bước vào cuộc sống
Khi đã có chồng
Hy sinh, chấp nhận
Em đã biết chăng?...

Vui trong gánh nặng
Không có công bằng
Chỉ còn cố gắng
Tồn tại trong em...

Xin đừng nhẩm đếm
Ngày tháng hay đêm
Cho đi để nhận
Hạnh phúc gia đình...

Không ai ngồi tính
Sai – đúng cuộc tình
Vài lần ngoái lại
Lại lỡ dở thêm...

Đã thuyền cập bến
Người sẽ phải lên
Hướng nào đã chọn
Vuông - tròn do em...

09-08-2021