Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/09/2017 06:15, số lượt xem: 255

Mưa buồn xứ lạ
Ngồi nhớ quê nhà
Giọt mưa hỉ hả
Cười nỗi lòng ta...

Mưa trôi màu lá
Mưa nhạt cánh hoa
Rối bời khó tả
Mắt thả vời xa...

Mưa tan trong dạ
Mưa lắng đọng hồn
Tâm hồn sỏi đá
Nhớ buồn thế a...

Mưa qua Nam Định
Đến Sai-ta-ma
Mưa về Hà Nội
Hải Dương nữa mà...

Mưa là bọng nhớ
Bóng người ta yêu
Phiêu diêu duyên nợ
Lạc dưới mưa chiều...

29-04-2017