Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/01/2018 07:20, số lượt xem: 227

Cô ấy đã đi rồi phải không
Sao ngóng trông điều gì
Đau ơi tình vẫn ở lì chửa đi…

Cô ấy đã vu quy cùng người
Sao lại cười – đôi môi?
Con tim muốn nổ vỡ đời… tủi thân…

Cô ấy bỏ đâu cần ta nữa
Bỏ lời hứa năm xưa
Vứt cái bóng kệ nắng mưa bới… hành…

Cô ấy đi… tròng trành mộng đẵm
Từ sâu thẳm tâm hồn
Sao chẳng hận lại vẫn còn yêu thế…

Đôi tay chìa kể lể điều chi
Nào ai vì ai nữa
Giữa đời buồn - ai giết nửa ai đau…

12/01/2018