Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/07/2022 20:47, số lượt xem: 51

Hai anh em nó xem ti-vi
có cảnh đánh nhau. Chúng bắt chước
đoạn đó, thằng anh đá một cú
giống như trên ti-vi vào ngực
thằng em làm nó đau đến muốn
tắt thở, đau thật, nó thở gấp
y như thằng trên ti-vi nên
thằng anh không biết là thật hay
là diễn vì giống quá bởi cái
đứa trên ti-vi cũng ôm ngực
y chang thằng em thở dốc thế
kia không biết có nên tung đòn
thứ hai nữa không hay là cứ
đợi xem thế nào vì cái thằng
trên ti-vi cũng đang đứng chờ
hay là chờ hành động của nó…

22-07-2022