Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/10/2019 18:02, số lượt xem: 226

Bao nhiêu năm trôi
Bức ảnh vẫn đây
Người xưa cũng đã như mây khói rồi…

Sống đời gieo – gặt
Ích kỉ tham lam
Trắng bộ xương khổ, lương tâm, miệng đời…

Vẫn có kiếp người
Lưu truyền hậu thế
Lời ca vang dậy ôi quê hương mình…

Bức vẽ, bức hình
Văn, thơ, nhạc hoạ,...
Triệu năm lưu giữ nở hoa dâng đời...

21.01.2014