Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/07/2022 20:13, số lượt xem: 50

Cuộc sống
Sẽ tuyệt vời biết nhường nào khi ở đây
Sẽ không phải thấy những bon chen ngột ngạt...

Cuộc sống
Ở một nơi hoang vu ta mới nhận thấy
Điều diệu kỳ là thanh tịnh trong tâm hồn…

Cuộc sống
Là mộng khi muôn hoa khoe sắc quanh ta
Cõi ta bà nhiều hoa vẫn là cõi tạm…

19-07-2022