Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2020 08:58, số lượt xem: 150

Giữ ống phải giống đười ươi
Non tơ, khờ khạo nực cười ngụ ngôn
Ứng đời kẻ dại người khôn
Mong manh rơi - buộc tâm hồn chắc tin
Lao đời kiếm triệu, kiếm nghìn
Nuôi con tu hú mộng zin vẹn toàn
Vỡ đời vẫn ngậm bồ hòn
Hay cái nồi thủng vuông - tròn dành, tranh
Xé bầy lẻ nghé tan tành
Hận đời chữ ái - ân đành thờ ơ...

28/01/2014