Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 16/09/2015 09:55, số lượt xem: 331

Áo lụa sương hờn vạn ánh sao
Lung linh bậu lá gió thương chào
Hàng cây trở bóng neo hồn dạo
Lũ dế nương cành trải nhịp giao
Xóm cũ trông trăng vương tiếng sáo
Quê nghèo ngó Cuội nhớ đồng dao
Cung Hằng rực rỡ đêm hoàn hảo
Điệu múa dâng đời đẹp biết bao...

13-09-2015