Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/05/2021 15:44, số lượt xem: 105

Có một cây lim rất già
Có một chiếc bướu giống à khỉ không?
Người bảo đầu hổ đó ông
Người bảo đầu cáo màu lông vàng vàng
Tập trung tìm hỏi già làng
Nhấp ngụm trà đặc mơ màng cho hay
Xưa Tàu đô hộ xứ này
Đàn ông giết hết không tày một ai
Phụ nữ còn lại mười hai
Tuyệt trần xinh đẹp vẹn tài xuân mong...
May mắn một người đàn ông
Nấp vào bãi dứa thoát lòng sói lang
Lạ mùi thính mũi chó vàng
Đánh hơi, giáo chọc, chém tràn phải tay
Đang nguy bỗng cáo nhảy bay
Từ trong bụi dứa, ông này thoát thân
Bày mưu đuổi giặc góp phần
Thanh bình đi lại vẹn phần mười hai
Nước Việt dòng họ mười hai
Cái bướu mặt cáo lẽ vài hoá thân
Cháu con An Lạc xa gần
Về bàn thờ Tổ thắp hương khấn cầu...

23/02/2014