Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 10:57, số lượt xem: 284

Ngôi nhà nhỏ giữa thôn
Hai người vẫn cô đơn
Ba người vẫn cô đơn
Một gia đình cô đơn.
Vì sao sao cô đơn ?
Vì sao xa xa lắm
Treo đỉnh thôn cô đơn.
Người bạn trẻ cô đơn,
Tìm sang nhà làng xóm,
Làng xóm đã bỏ thôn,
Có một thôn cô đơn.
Từ khi thôn đổi mới,
Từ khi công nghiệp tới,
Những vồn vã đua chen,
Hoà trong nguồn danh lợi.
Thôn cô đơn từ đó,
Chẳng còn tiếng trẻ thơ,
Nô đùa sân chùa nữa.
Từ đó thôn cô đơn,
Hai người trên đường lớn,
Song hành cùng với nhau,
Họ cũng chỉ lườm nhau,
Giấu đi lời thăm hỏi!

27/04/2014