Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 04/06/2014 10:58, số lượt xem: 319

Thần chết chẳng làm gì...
Hắn ngồi yên một chỗ...
Chiêm ngưỡng đời thị phi....
Thế mà bao kẻ chết.
Ai bảo Thần không mệt,
Khi chửa kịp ra tay...
Nó nốc ngay thuốc chuột...
Tự mình làm mình chịu
Đâu thể oán được ai.
Thần chết không có sai,
Nhưng bọn chúng cứ cãi
Đem đi vào viện mãi
Vẫn phải tới nghĩa trang.
Ta đâu là tay ngang,
Đông-Tây mò mỏi cẳng
Dẫu chẳng làm chi cả,
Nhiều kẻ chết gần-xa.
Thần chết lúc tửng tưng,
Đi thị sát vài vòng
Gặp đua xe tháo lộng,
Nhử bọn chúng vui chơi.
Tai nạn khổ để đời
Là Thần đâu có tội!
Thi thoảng ngài ham chơi,
Ngủ quên không ký séc
Ai chết không được chết,
Sống cũng chỉ lờ đờ.
Thần bảo đời là mơ,
Cứ ăn chơi xả láng
Hậu hoạ chỉ mang máng
Chớ có gặng hỏi nhiều.

27/04/2014