Người gặp gỡ trong mơ
tình tuy không là thực
Nhưng khi tan giấc mộng
nhung nhớ biết là bao!
Hỡi người, tuy là mộng
hãy cứ được gặp nhau!


Nguồn: Đoản thi Đông Á (Trung Hoa -Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)