Vâng, anh hỡi, xin đừng nói nữa,
nếu chẳng cần, anh nói làm chi?
Dưới bầu trời, nếu chỉ có anh,
thì cứ nói: “anh là tất cả”
Nhưng trời đã tạo ra đôi lứa
đâu lẽ nào em chẳng có ai?


Nguồn: Đoản thi Đông Á (Trung Hoa - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)