Mặt trời đi chậm bước
Nhìn nghĩa quân bị thương
Phi cơ ném quả bom
Lên mộ Đông Ky-sốt

Trong bão lên, trong lửa
Cái chết đưa cánh tay
Và I-ba-ru-ri
Hát reo khi giáp chiến

Nhớ người khuôn mặt sáng
Đêm khuya, Đo-lo-re
Trên ngã tư bão lửa
Hứng đạn như mùa hè

Dòng người đi ào ạt
Và nâng cao tiếng hát
Mà U-kren đã hát
Trong Cách mạng tháng Mười

Ai băng thành Tô-lét
Tiếng hát nhịp bước đi
Ngày mai ta thắng giặc
Vui xiết kể lòng ta!...

Trên địa ngục trần gian
Trên thành phố Xê-vin
Tiếng sấm vang dậy đất
Như hồi chuông báo gấp


Nguồn: Thơ Liên Xô, Nhiều tác giả, NXB Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)