Mùi hương ở nơi nàng rực đỏ
Như cỗ máy chiến tranh đã ầm ầm khởi sự
Và phải ra những tiếng thét gớm ghê:
Này anh! Hãy chinh phục em đi!

Và da nàng - những cánh hoa bốc lửa
Rạng rỡ và căng phồng
Khiến những mái vòm dưới làn áo tấy sưng

Nàng không hiểu gì về mặt trăng
Nàng có sẵn đỉnh cao. Tổn thương. Nàng la lối
Rồi vật vã lạ kỳ

Như thể thét gào:

Hãy chinh phục em đi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)