Đừng khuyên: Đời một giấc mơ
Bóng đen lẩn dưới chân ta hiện hình
Hết gì đâu lúc đấu tranh
Tương lai vĩnh cửu gieo mầm ở đây.

Đời là trận đấu, vũ đài
Vinh quang giành được chẳng rời phận ta
Con đường từng bước dẫn ta
Lên cao tới đỉnh nhìn xa vô hình.


Nguồn: Nhớ chuyện nay, Trần Đông Phong, NXB Hội nhà văn, 2013