15.00
Đăng ngày 14/02/2020 10:37, số lượt xem: 110

Và nắng xuống trên tán cây đã mệt,
Gió dập dìu, thoang thoảng hương thơm.
Màu vàng khô là màu của lá
Cành đã chết: “Xin đừng làm phiền!”

Nỗi buồn ấy biết đâu giấu mãi...
Rêu từng đám xanh rợp thân cây,
Chim hải âu biết khi nào gặp
Đưa nỗi buồn ra tận biển khơi.

Cơn gió ấy một lần quay lại,
Thổi bay đi tất cả nỗi buồn
Gửi cho tôi một vài bạn mới
Để ta lại có một niềm vui.

30/8/2019