Tôi rất thích bài thơ này. Xúc cảm của người làm thơ được thể hiện rất chân thật. Lối tả cảnh và sự hoà điệu giữa người làm thơ với cảnh vật xung quanh khiến người cảm thụ thơ không thể không bồi hồi, xao xuyến, bâng khuâng...