Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 04/07/2009 12:45

Có một lần
ta say
Với tay
bắt trăng tròn đầy
Bát rượu rơi
Trăng vỡ!...

Có một lần
ta yêu
Ngại
không dám nói một điều.
Chân bước đi xa
tình chôn chặt!

Bao giờ thấy lại trăng xưa?!
Bao giờ nói được lời xưa?!

Có một lần
Có một lần thôi
Xa xưa...

Chỉ một lần
Chỉ một lần thôi
Bao giờ?...