Thuyền làm từ thông lớn
lênh đênh biển Đại Đồng
Bỗng một nhành liễu dại
níu chặt, níu chặt tay
Từ đâu kẻ lẩm cẩm
gọi thuyền về đầm lầy


Nguồn: Đoản thi Đông Á (Trung Hoa - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ TP. HCM, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)