23.00
Đăng ngày 17/12/2019 08:06, số lượt xem: 159

N01

Xa xa Tây Thi lại
Sen hồng ngại ngùng sao
Nấp vào trong tán lá
Hương cũng chẳng buồn bay
Đưa tay nàng vén lá
Hoa hé nở cùng hoa
Năm nay nàng xa vắng
Ở mãi tận cung Ngô
Sen hồng buồn hưu hắt
Thu nhạt đi ít nhiều!

N02

Tây Thi ghé lại bên hồ
Sen hồng lấp ló ẩn vào lá cây
Mặt hoa em ngỏ cùng hoa
Má em ửng đỏ hay là màu sen
Hương sen sao lại thôi bay
Đưa tay vén lá em cười cùng hoa
Năm nay em ở cung Ngô
Sen buồn hưu hắt mong gì tới thu!