Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/04/2020 17:17, số lượt xem: 125

Em đợi mùa thu đâu
Sao về trong ngõ nhỏ
Từng chiếc lá rủ nhau
Đậu trên mi cửa sổ

Trên căn gác nho nhỏ
Ai đánh rơi mùa thu
Ai bỏ quên ngõ nhỏ
Để nỗi buồn hanh hao

Sao cứ phải mùa thu
Sao không phải là hạ
Sao lại là gác nhỏ
Để nỗi buồn hư hao

Lời nào anh đã ngỏ
Em e lệ cúi đầu
Để đến mãi về sau
Mùa thu thành lỡ hẹn

Đêm nay ánh trăng tan
Lịm dần trong ngõ nhỏ
Em mãi đợi mùa thu
Về đi trong ngõ nhỏ!