143.93
Đăng ngày 17/04/2020 15:28, số lượt xem: 383

Em lặng nhìn lá thu
Trút từng đám lá vàng
Bay tả tơi trong gió
Che giấu chân người đi

Mùa đông thôi đừng về
Tung từng đám tuyết khô
Che mất hình người thương
Của một đêm hẹn hò

Sao cứ phải là thu
Sao không phải là hạ
Sao cứ mùa tuyết đổ
Sao cứ phải nhớ thương

Nỗi buồn nào giăng lối
Nỗi cô đơn ngập lòng
Em tan vào trong lá
Lòng lạnh vào trong đông

Đừng thế có được không
Em cô đơn lắm rồi
Xin thu đừng trút lá
Đếm từng bước cô đơn

Đừng thế có được không
Lòng em sao giá lạnh
Xin đông đừng tuyết phủ
Tim em hoá băng rồi!