Hoàng hôn đang trải vàng
Trên dòng sông lấp lánh,
Ơi liễu xanh dịu dàng
Ru hồn em cô quạnh.

Ôi liễu xanh nghiêng đầu
Bên bờ sông soi bóng,
Nói em nghe: Nơi nào
Người yêu en đang sống?

Bao lần chàng gặp em
Dưới bóng cây râm mát,
Và cho chàng, cho em
Hoạ mi bao lần hát!

Nhưng chàng đã ra đi
Ðể rồi không quay lại,
Và bài ca hoạ mi
Cùng tình em, xa mãi...