Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 24/08/2010 10:59

Sen giấu mình nở muộn
Hạ xa đầm nắng tàn
Muốt hồng e lệ ngỏ
Làn hương trần mơn man

Sững lại cả thời gian
Luật mùa như cũng lú
Trắng trong mang tình hạ
Ngả cánh vào lòng thu...


Hà Nội - thu 1994

Nguồn: Báo Văn nghệ trẻ số 29 ngày 30/10/1997